Infolinka : +421 904 508 810

Inžiniering

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu.

Inžiniering predstavuje jednanie a zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Naša kancelária zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve čo znamená, že v prípade záujmu, dostanete od nás kompletné služby ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia.

Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné :

 • územné rozhodnutie
 • stavebné povolenie
 • kolaudačné rozhodnutie
 • všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
 • ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby
 • povolenie k odstráneniu stavby
 • odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu
 • identifikáciu parciel a vlastníckych vzťahov v záujmovom území
 • vyhotovenie zmlúv a zabezpečenie ich zápisu do katastra nehnuteľnosti,
 • zabezpečenie vyjadrenia správcov sieti, vytýčenie a následne geodetické zameranie jednotlivých inžinierskych sietí
 • zabezpečenie vhodných mapových podkladov k Vášmu zámeru
 • vyhotovenie polohopisného a výškopisného plánu ako podkladu pre vyhotovenie projektu
 • vyhotovenie geometrických plánov podľa Vašich požiadaviek
 • vyhotovenie porealizačného zamerania stavieb ako podkladu k vydaniu kolaudačného rozhodnutia
 • vyhotovenie geodetických podkladov k legalizácii "čiernych stavieb",
 • vyhotovenie identifikácie skutkového - stavu a stavu katastra nehnuteľnosti
 • zastupovanie voči tretím osobám
 • poradenstvo a konzultácie z oblasti katastra nehnuteľnosti

Aké výhody prináša využitie našich služieb?

Za priaznivé ceny ušetríte množstvo času. Okrem toho všetko vybavíte na jednom mieste –  v našej kancelárii.

V prípade potreby Vám vypracujeme aj projekt osadenia domu, projekty potrebných prípojok ako aj energetický certifikát potrebný ku kolaudácii stavby, znalecký posudok pre zapísanie rozostavanej stavby ako i pre banku pri úvere.

Pokiaľ ešte nemáte spracovaný projekt stavby, radi Vám ho vypracujeme na mieru.